Dugovi građana za javne usluge, struju, kablovsku televiziju, mobilne i fiksne telefone dospevaju u roku od godinu dana. Ništa od ovoga ne znači da se dug ne može naplatiti nakon godinu dana, kao što je gore navedeno.

Potrošači mogu izbjeći prinudnu isporuku samo ako ulože reklamaciju u propisanom roku.
Osim toga, zakon zabranjuje dužnicima da naplate dospjela potraživanja nakon godinu dana prije ponovnog pokretanja usluga.

„Prema Zakonu o obligacionim odnosima, sve usluge koje dospevaju na mesečnom nivou zastarevaju u roku od godinu dana“, objašnjava Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

“Dokaz o uplati treba zadržati u ovom periodu, a to je 12 mjeseci.” Kada potrošači ne vide upozorenje, slučaj preuzimaju sudski izvršitelji. Alfirović je napomenuo i da građani nikada ne bi trebali bježati od rješenja koje im nudi jer će na kraju plaćati “dobre” kamate.

“Ako neko protiv njih podnese tužbu za zastaru i dobije rješenje od izvršitelja, mora prigovoriti u roku od osam dana”, napomenuo je Alfirović i dodao da se u podnescima pozivaju na zastaru. Ako odmah podnesu žalbu, to im je jedini način da spriječe ovrhu. On je napomenuo da građani pogrešno vjeruju da su dugovi nenaplativi nakon 12 mjeseci ili da će izbjeći vraćanje dugova ako odbiju odluku Izvršne vlasti. Kako je naglasio, zastarevanje ne teče automatski, već tek kada ga dužnik spomene u roku od osam dana.

“Ako to ne učini, na kraju će mu se troškovi višestruko povećati i dug će biti prinudno naplaćen”, rekao je Alfirović.

Sudovi svakako ne vode računa o rokovima, a potrošači moraju da brinu o tome. Drugo je pitanje zašto neka javna preduzeća pokušavaju da prikupljaju zastarjele izvještaje. On je pojasnio da je dužnik preko sudskog izvršitelja iznio prigovore na zastarjela potraživanja, a sud je donio odluku o obustavi naplate.

On je pojasnio da je dužnik preko sudskog izvršitelja iznio prigovore na zastarjela potraživanja, a sud je donio odluku o obustavi naplate. Ovaj podnesak mora biti pripremljen u skladu sa propisima. Također je istakao da Zakon o zaštiti prava potrošača zabranjuje korisnicima ponovno pokretanje ili pružanje usluga pod uslovom naplate zastarjelih potraživanja, ali u praksi takva situacija i dalje postoji.

Mobilni telefoni – dva mjeseca? Mobilni i kablovski operateri imaju pravo da prestanu da pružaju usluge potrošačima koji nisu platili račune dva meseca. Kada otplati dug, on ponovo postaje aktivan. Ako je prošla godina dana, a zahtjev je istekao, operater nema pravo zahtijevati od korisnika da plati naknadu za ponovno aktiviranje usluge.