– Vjerujemo da čim ste vidjeli naš današnji naslov članka, odmah ste kliknuli, jer ste pomislili, da li sam možda ja na spsiku? Poznato je svima nama da je 90% prezimena na balkanu takvo, da se završava na IĆ. Međutim, nisu baš sva prezimena na taj kalup.

Branković U 14. i 15. stoljeću plemićka obitelj Branković imala je značajan utjecaj i autoritet. Naime, Vuk Branković je odigrao istaknutu ulogu u Kosovskom boju. Bio je oženjen Marom, kćerkom kneza Lazara i kneginje Milice. Na kraju su stekli cijenjenu titulu despota, vladajući samostalno ili kao vazali pod turskom vlašću. Trenutno je široko prihvaćeno da nema preživjelih nasljednika ove slavne loze. Balšić U razdoblju od 1360. do 1421. godine Zetom je vladala srednjovjekovna dinastija Balšića. Nakon smrti cara Dušana, Balšići preuzimaju vlast u Zeti, priznajući ceremonijalnu vlast srpskog cara Uroša.

  • Branivojević Tijekom druge polovice 13. stoljeća i prve trećine 14. stoljeća Hum je bio pod upravom obitelji Branivojević, ugledne plemićke loze podrijetlom iz Hercegovine. Vlastimirović Dokazi iz povijesnih dokumenata potvrđuju postojanje Vlastimirovića, početne vladarske dinastije u Srbiji. Ova loza, poznata kao Vlastimirovići, dobila je ime po svom osnivaču, knezu Vlastimiru, koji je uspostavio samostalnu državu. S druge strane, tim se imenom nazivala vladarska obitelj u doba Nemanjića. U nekim rijetkim slučajevima, ova dinastija je također poznata kao Višeslavići ili Višeslavljevići, nazvana po svom prvom zabilježenom vladaru, knezu Višeslavu.

Vojinović U 14. stoljeću Srbija je bila svjedok uspona Vojinovića, plemićke obitelji koja je imala značajan utjecaj u Srbiji Nemanjića, osobito nakon smrti cara Dušana. Nakon propasti srpskog carstva, istaknuti pojedinci iz loze Vojinovića, poput velikog kneza Vojislava Vojinovića i njegovog nećaka Nikole Altomanovića, pojavljuju se kao istaknuti posjednici u Srbiji. Vojislavljević Počevši od doba Jovana Vladimira i srpske vladarske obitelji poznate kao Vlastimirović, Vojislavljevići, srednjovjekovna srpska dinastija, preuzimaju vlast nad Dukljom. Njihova se vlast proširila i na susjedna područja poput Zahumlja, Raške i Bosne. Od 1034. do 1186. godine Vojislavljevići su upravljali ovim krajevima sve do dolaska dinastije Nemanjić na vlast.

Vukanović Na prijelazu s kraja 11. stoljeća na početak 12. stoljeća Raški kraj je bio pod upravom dinastije Vukanović. Ova cijenjena vladarska obitelj svoje je ime, doduše neslužbeno, dobila po svom cijenjenom vođi, cijenjenom raškom županu Vukanu. Kako bi opisali ovu utjecajnu lozu, suvremeni povjesničari skovali su izraz “Vukanovići”. Dejanović U drugom dijelu 14. stoljeća, dinastija Dejanovići ili Dragaš, istaknuta srpska loza, vladala je teritorijem koji je obuhvaćao konvergenciju današnje Srbije, Bugarske i Makedonije. Dejan, začetnik obitelji, bio je oženjen Teodorom, sestrom cara Dušana. Beg Kostadin, poznat i kao Konstantin Dragaš, u narodu je cijenjen kao pratilac Marka Kraljevića.

Njegov utjecaj proširio se i na grad Velbuždu, koji je danas poznat kao Ćustendil, što je ime izvedeno iz turske riječi Kyustendil, koja označava Konstantinove toplice. Dinjičić U doba bosanskog kraljevstva, Jadar je bio pod upravom cijenjene obitelji Dinjičić. Prvi poznati pojedinac iz ove plemićke loze je župan Dinjičić, čije ime je dokumentirano u povelji koju je izdao bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić 10. aprila 1378. godine. Zlatonosović U doba bosanskog kraljevstva Usorski kraj je bio pod vlašću Zlatonosovića, ugledne plemićke obitelji podrijetlom iz Bosne. Unutar te obitelji, Vlad i Stjepan Zlatonosović odigrali su značajne uloge u Kosovskom ratu 1389.

Tragično, njihovo sudjelovanje u sukobu dovelo je do njihova kasnijeg zatvaranja od strane Turaka. Jakšić U doba srpske despotovine nastala je glasovita plemićka obitelj Jakšić. Njihova nepokolebljiva hrabrost u borbi protiv Turaka ostavila je dubok utjecaj na Mađare, navodeći kralja Matiju da im dodijeli cijenjeno odlikovanje mađarskog plemstva. S ljubavlju ih nazivajući “stupovima kršćanstva”, kralj je prepoznao njihov neprocjenjiv doprinos.   Vuković i Hranić imena su koja padaju na pamet. U srednjem vijeku značajnu ulogu u Bosanskom kraljevstvu imala je porodica Kosača koju su činili ogranci Hercegovići, Kosačići, Vukovići i Hranići. Kao potomci vladajuće obitelji Kotromanića imali su najviši utjecajni položaj u regiji.

  • U početku su se nalazili u blizini rijeka Drine i Foče, a njihov teritorij se postepeno proširio i obuhvatio Zahumlje, koje je danas poznato kao Hercegovina. Naime, Vlatko Vuković, član obitelji Kosača, obnašao je dužnost zapovjednika 1. čete i vodio lijevo krilo bosanske vojske tijekom Kosovskog rata. Kotromanić Kotromanići, vladarska obitelj srednjovjekovne Bosne, vladali su ovim područjem od 1250. do 1463. Njihovi glavni teritoriji su se protezali od doline rijeke Bosne do Vranduka i Lašve u srednjoj Bosni. U okviru svoje jurisdikcije upravljali su istaknutim gradovima kao što su Visoko, Sutjeska, Bobovac, Fojnica i Kreševo, kao i okolnim rudarskim naseljima.

Omerbašić Loza obitelji Omerbašić može se pratiti od bana Boriča, prvog vladara Bosne. Ban Borič, koji je slučajno bio najstariji sin ugarskog kralja Kolomana, nije bio priznat od svog oca. Unatoč tome, uspio se etablirati kao knez i postao rodonačelnik svih budućih vladara Bosne. Nadalje, Omerbašići su specifična grana obitelji Borić koja je dio većeg plemena Berislavića. Lazarević U 14. i 15. stoljeću uzdiže se Lazarevići, srpska vladarska dinastija. Pribac Hrebeljanović, logotet i peharnik na dvoru cara Dušana, postavio je temelje ove plemenite loze. Lazar Hrebeljanović je, slijedeći očeve stope, predvodio vojsku u presudnu bitku na Kosovu. Nažalost, nagađa se da je obiteljska loza prekinuta jer Lazarevi sinovi, Stefan i Vuk, nisu imali nasljednika.

Marnjavčević U današnjoj Makedoniji gospodarili su Mrnjavčevići, srednjovjekovna srpska plemićka obitelj. Među njima su dva brata, Vukašin i Uglješa, imali značajnu moć. Nažalost, obojica su poginula u sudbonosnom okršaju s Turcima na Marici 1371. Marko, Vukašinov sin, u narodnoj se predaji uglavnom slavi kao Kraljević Marko, glasoviti srpski junak. Nemanjić Vršeći svoju vlast nad Srbijom više od 200 godina, Nemanjići su vladali kao istaknuta srednjovjekovna srpska dinastija. Sastoji se od jedanaest vladara, a moguće je da se njihova loza protegla u dinastiju Lazarevića po ženskoj liniji.

Vezikula U srednjovjekovnom razdoblju Oblačići, vrlo cijenjena plemićka obitelj srpskog podrijetla, posjedovali su velike zemljišne posjede u sjevernoj Šumadiji. Točna loza ove obitelji ostaje obavijena velom neizvjesnosti, iako je Rade Oblačić općepoznat kao njezin rodonačelnik. Prema povijesnim zapisima, Rade Oblačić je vjerno služio despotima Stefanu Lazareviću i Đurđu Brankoviću, prenosi Novi. Jablanović.

U doba Bosanskog kraljevstva, cijenjena srednjovjekovna bosanska loza koja se spominje kao Pavlovići ili Jablanići vršila je kontrolu nad istočnim i jugoistočnim teritorijem današnje Bosne i Hercegovine, koji se obično naziva Zemlja Pavlovića. Među njihovim uglednim članovima Pavle Radenović istaknuo se kao istaknuta ličnost i utemeljitelj ove obitelji. Ipak, nakon osmanskog osvajanja Bosanskog kraljevstva 1463. godine, ime Pavlović je nestalo iz povijesnih zapisa. Sanković Podrijetlom iz srednjovjekovne Bosne, cijenjena obitelj Sanković ima istaknuti status u bosanskohercegovačkom društvu, vršeći svoj utjecaj na područje Huma.