Glavni arhitekt Voneus Broadbanda Hal Ponton otkriva tri najgora mjesta na kojima ga ljudi koriste.

Ne postavljajte ruter ovdje
– Kaže da je jedno od najčešćih mjesta za slab Wi-Fi signal skrivanje rutera iza TV-a.

Još jedna uobičajena pogreška je kada ga stavite na policu za knjige, što otežava prijenos signala.

Treće problematično područje je ostavljanje rutera na udaljenom kraju kuće – u pomoćnoj prostoriji koju zapravo nitko ne koristi.

– To ga ne sprječava u radu, očito hoće, ali radi se o tome da Wi-Fi signalu treba najbolja moguća veza da bi počeo raditi, tako da se zapravo radi o tome da mu damo “prostora da diše”. Stavite ga na prozorsku dasku, na stol, blizu osobe koja ga koristi ili gdje ga obično koristi. Arhitekt je to objasnio kako bi mu pružio apsolutno najbolju priliku na poslu i kako bi mu ne smetao.

Objekti koji utječu na Wi-Fi
Oko kuće ima mnogo predmeta i materijala koji također mogu utjecati na vašu Wi-Fi vezu.

Silverback izolacija na zidovima je jedan od njih, stoga biste trebali izbjegavati postavljanje rutera preblizu ovim zidovima. Isto tako, metalne grede u kuhinjskom produžetku mogu imati neželjeni učinak. The Sun piše da ako vam se to dogodi u vašem domu, najbolje je pokušati ruter premjestiti negdje drugdje.